Esileht > Tulekahju tekkepõhjused > Hooletus lahtise tule kasutamisel

Hooletus lahtise tule kasutamisel

Küünlad on aegade jooksul olnud inimestele vajalikeks tarbe- ja hubasuse vahenditeks, nad on ilusad ja loovad õdusa keskkonna, aga samas ei tohi unustada, et tegemist on lahtise tulega ning küünlast võib saada alguse suur ja tõsine tulekahju. Küünalt põletades on oluline valida küünlale sobiv alus - mõõtmetelt sobilik ning kindlasti tulekindlast materjalist. Kui kasutate küünalde kaunistusi, on oluline jälgida, et kustutate küünla enne, kui leek kaunistuse süütab. Küünalde asukoha valikul ruumis tuleb jälgida kergestisüttivate materjalide kaugust - kardinad ning dekoratsioonid ei tohiks ruumis õhu liikudes sattuda leegiga kokkupuutesse, samuti peaks jälgima, et küünal ei saaks süüdata inimeste riideid (paljud riideesemed on kergesti süttivad ning sulavad tulega kokkupuutes nahale), tuleb olla ka valvas, et juuksed ei satuks küünlaleeki (üle diivani seljatoe laual olevat küünalt riivavad juuksed võivad kiirelt olla leekides). Metalltopsis olevaid küünlaid võib ilma küünlaaluseta põletada vaid juhul, kui  küünlaalune materjal pole kuumatundlik (erinevad plastikud sulavad juba küünla kuumusest ning võivad tuua kaasa suure õnnetuse, nt televiisorile asetatud küünal võib sulada televiisorisse ning seejärel selle süüdata). Küünaldega tuleb ettevaatlik olla ka ruumis liikudes, juhul kui küünal ümber kukub, tuleb võimalikult kiirelt reageerida ja olukord ohutuks muuta. MITTE KUNAGI EI TOHI JÄTTA KÜÜNALT JÄRELEVALVETA, ka 10 minutiks unustatud küünal võib asjaolude kokkulangemisel tuua kaasa tulekahju. Kui kasutatakse küünlaid kuuse kaunistamiseks, tuleb jälgida, et nende kohale ei jääks põlevmaterjali okste või sisustuselementide näol ning jälgida tuleb ka küünalde püsimist valitud alusel ja kohas. 


Väga hoolikas tuleb olla tikkudega. Lastel on sünnipärane omadus matkida täiskasvanuid, seda ka kaminasse või ahju tuld tehes või küünlaid süüdates, mistõttu peab olema eriti valvas, et ei unustaks tikke ega muid süütevahendeid laste käeulatusse ning jälgida, et lapsed ei asuks ise ahjus või kaminas tuld kohendama. Rollimängudes tahavad lapsed tihti olla väga sarnased täiskasvanutele ning ei vali seetõttu kõige ohutumat lahendust (nt telgi valgustamine küünlaga, lõkke tegemine toas jms).


Suvisel grillhooajal tuleb kindlasti hoolikalt jälgida, kus ja kuidas tehakse lõket ning kindlasti pidada meeles, et viimane kustutab tule ja jälgib, et see on kindlasti kustunud. Lõkke tegemisel on oluline teha seda selleks ettenähtud anumas või tulekindlal pinnal. Hoolega tuleb jälgida, et tuli ei pääseks lõkkest välja (mööda vana kulu, rohtu või oksi) ning selleks tuleb vajadusel maapinda puhastada või niisutada, väiksemate lõkete puhul piisab 30 cm ohutusribast.  Lõket tohib teha, kui tuule kiirus ei tekita ohtu lõkkest lendelevate sädemete edasi kandmisega. Lõket tohib teha vähemalt 15 m kaugusel ehitistest või muust põlevmaterjali hoiukohast  ja vähemalt 30 m kaugusel metsast. Suurte avalike lõkete tegemine tuleb kooskõlastada kohaliku päästeasutusega ning lõke peab asetsema vähemalt 50 m kaugusel ehitistest, põlevmaterjali hoiukukohast ning metsast. Grill- ja ¨a¨lõkiahjud peavad asetsema ehitistest ning põlevmaterjali hoikukohtadest vähemalt 5 m kaugusel. Tule tegemisel ei tohi kindlasti jätta lõket järelevalveta, samuti EI TOHI LAHKUDA ENNE, KUI TULI ON KUSTUNUD. Peale tule kustumist peab kindluse mõttes lõkkekoha kas veega märgama või liivaga katma, et tagada hilisem ohutus.  Lõkke tegemisel tuleks kindlasti veenduda, et valitud kohas on lõkke tegemine lubatud (kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjade ning tuleohtlikul ajal kehtestatud piirangute järgimine). Kulu põletamine on keelatud!


 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home