Esileht > Tulekahju tekkepõhjused > Hooletus elektriseadmete kasutamisel

Hooletus elektriseadmete kasutamisel

Suur hulk tulekahjudest saab alguse elektrisüsteemidest. Peamised ohud elektrisüsteemides on seotud vanade ja vigastatud isolatsiooniga juhtmete kasutamisega hoone elektriga varustamises ning erinevate elektriliste seadmete kasutusjuhendite eiramisega . Kasutatavas eluruumis ei tohi kasutada ajutist elektrijuhtmestikku ega  lubatavale vooluhulgale mitteavastavaid ega muul viisil mittestandardseid elektriseadmeid. Kui seade pole ette nähtud pidevaks s järelevalveta tööks, ei tohi seda jätta järelevalveta.

Elektrijaotlas ega selle vastas ei tohi hoida põlevmaterjali. Seadme kasutamisel tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ning PEALE SEADME KASUTAMIST SEE LAHUTADA VOOLUVÕRGUST. Renoveerimis- ja remonttööde käigus tuleb kindlasti jälgida, et töödega ei kahjustataks juhtmete isolatsioonikihti. Elektriinstallatsioonitöid ja elektriseadmete remonti tohivad teha vaid vastava kvalifikatsiooniga isikud. Elektrilisi seadmeid tohib kasutada vaid tootja poolt määratud eesmärgil, st triikrauaga ei sirgendata juukseid, puhuril ei kuivatata riideid, mikrolaineahjus ei kuivatata kassi jne.


 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home