Õpiobjekti tutvustus > Suurköögid > Toitude väljastamine suurköökides > Iseteenindus

 
 
 
 
 
 
 
 

Iseteenindus

Iseteenindus on levinud, kliendi jaoks kiire ja mugav teenindusviis, mis on kasutusel paljudes kohvikutes, einelaudades, bistroodes jne.

Iseteeninduse korral valib klient harilikult letilt valmis pandud toitu või esitab teenindajale oma tellimuse, võtab sobilikud söögiriistad ja viib portsjoneeritud toidu ise lauda. Kasutatud nõud koristab kas saalitöötaja või tõstavad külastajad ise kasutatud nõud saali paigutatud kasutatud nõude kärudele.

Iseteeninduse puhul vajalikud teenindustoimingud võib jaotada kolmeks etapiks:

 • ettevalmistus,
 • teenindus
 • teeninduse järeltoimingud.

Näited teenindustoimingutest erinevates teeninduse etappides on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Teenindustoimingud iseteenindusega ettevõttes                                          

Teeninduse etapp

Teenindustoimingud

Ettevalmistus

 • Puhastada vastavalt puhastusplaanile kõik avalikud ruumid, kaasa arvatud tualetid ja garderoob, samuti toiduletid, nende ümbrus, marmiidid nii seest kui väljast, samuti kõik teeninduses tarvilikud väiksemad esemed;
 • asetada paigale puhtad ja kuivad kandikud;
 • täiendada söögiriistade varu vastavates sahtlites;
 • varustada lett taldrikutega;
 • seada töökorda marmiidid ja lülitada need tööle;
 • seada töökorda külmade ja kuumade jookide automaadid;
 • panna valmis serveerimisvahendid;
 • saalis paigutada laudadele kastmed ja maitseained;
 • kassas vahetada kassalint, seada aparaadis õigeks kuupäev;
 • jälgida, et kassas oleks piisavalt vahetusraha;
 • valmistada ette menüütahvlid või monitorid;
 • planeerida eelnevalt toitude paigutus marmiiti, et kõik komponendid ära mahuksid;
 • enne klientide saabumist seada iseteenindusliinis kõik menüüs sisalduv õigesse järjekorda.

Teenindus

 • Väljastusliini ja saali puhtuse eest tuleb hästi hoolt kanda, kuna sööma tulles saab klient üldpildi teenindusruumist ning see mõjutab kindlasti kogu teenindussituatsiooni;
 • jagada välja korrektsed ja tehnoloogilisele kaardile vastavad portsjonid kliendi taldrikule;
 • lisada abitööjõudu, kuhu vaja;
 • täita eritellimusi;
 • täiendada kahanevaid toiduvarusid ilma letti üle kuhjamata;
 • köögipersonal peab üksteist vältimatult informeerima millegi puudumisest või vajadusest;
 • personal peab omavahel jagama vastutuspiirkonnad ja tööülesanded;
 • väljastusletti hooldatakse kogu lahtioleku ajal ja vajadusel pühitakse toidupritsmeid ning täiendatakse roogade ja jookide valikut;
 • hoolitseda söögiriistade, taldrikute ja klaaside piisavuse eest;
 • saalis hoolitseda söögilaudade ja põranda puhtuse eest;
 • kassas arveldada klientidega.

Teeninduse järeltoimingud

 • Koguda müümata jäänud kasutuskõlblik toit kööki vastavasse hoidlasse;
 • lülitada välja kõik soojendusseadmed;
 • pesta kõik tühjad anumad ja serveerimisvarustus;
 • puhastada lett ja selle ümbrus järgmiseks tööpäevaks;
 • korrastada ja puhastada saal;
 • maitseained ja kastmed koguda kokku ja panna hoiule;
 • teha kassas päeva lõpetamise toimingud vastavalt ettevõtte sisekorrale.
Allikas: Toiduvalmistamine suurköögis (2010)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid