Õpiobjekti tutvustus > Õppeülesanded > Õppeülesanne 2

 
 
 
 
 
 
 
 

Õppeülesanne 2

Õppeülesanne 2. Konkreetse juhtumi läbitöötamine
Rühmatöö või individuaalne töö, maht 2 t

Alammenüü

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid