Õpiobjekti tutvustus > Õppeülesanded > Õppeülesanne 2 > Variant 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Variant 1

Õppija juhis:

Tööta läbi järgnev juhtum:

 1. Tee proovikülastus ühte lähikonnas asuvasse suurkööki (omal valikul)
 2. Tee proovikülastuse ajal võimalusel (telefoniga) fotosid ettevõttest (väljast, kui lubatakse, ka seest) või filmi väike videoklipp
 3. Tutvu võimalusel ettevõtte kodulehega
 4. Leia proovikülastuse ajal vastused järgmistele küsimustele:
  • Kes on ettevõtte peamised kliendid?
  • Millised on teie arvates selle ettevõtte klientide vajadused, soovid ja ootused?
  • Mida ettevõttes pakutakse (toidud, joogid, lisateenused)
  • Kuidas on teenindus korraldatud?
  • Milline on hinnatase?
  • Milline on interjöör?
 5. Koostage proovikülastuse järel tabel vastavalt näitele 1
  Näide 1
  Ettevõtte nimetus X kooli söökla
  Ettevõtte asukoht X kooli hoones, 1. korrusel
  Ettevõtte tüüp söökla□
  bistroo
  Ettevõtte koduleht -
  Kliendirühmad ....
  Menüü ....
  Teenindus .....
  Hinnad .....
  Interjöör .....
  ...... ....
 6. Kirjeldage teenindust. Kui on tegemist iseteenindusega, visandage iseteenindusleti plaan (kus ja millises järjekorras paiknevad nõud, toidud, joogid) vastavalt näitele 2
  Näide 2
 7. Tutvustage töö tulemusi teistele töörühmadele
 8. Võrrelge ettevõtteid omavahel. Millised on sarnasused? Millised on erinevused?
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid