Õpiobjekti tutvustus > Õppeülesanded > Õppeülesanne 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Õppeülesanne 1

Õppeülesanne 1. Teema õppematerjali läbitöötamine
Individuaalne töö, maht 1,5 t

Õppija juhis:

 1. Tööta läbi õppematerjal
 2. Leia õpitu abil vastused järgnevatele kordamisküsimustele

Kordamisküsimused:

 1. Mida väljendab suurköögi missioon?
 2. Mida väljendab suurköögi äriidee?
 3. Millised erinevused on erinevate suurköökide pakkumises?
 4. Milliste suurköökide kliendiks oled ise olnud?
 5. Milliseid suurkööke oskad nimetada oma kodukohas (või näiteks Tallinnas, Tartus, Pärnus jne)?
 6. Kes on järgmiste suurköökide kliendid Eestis?
  • Keskusköögid
  • Koolide köögid
  • Üldkasutatavate bistroode köögid
  • Ettevõtte personali teenindavate bistroode või sööklate köögid
  • Kaubanduskettide, supermarketite köögid
  • Hotellide, restorani- ja hotellikettide ning spaade köögid
 7. Milliseid tooteid / teenuseid pakuvad suurköögid oma kliendirühmadele:
  • Keskusköögid
  • Koolide köögid
  • Üldkasutatavate bistroode köögid
  • Ettevõtte personali teenindavate bistroode või sööklate köögid
  • Kaubanduskettide, supermarketite köögid
  • Hotellide, restorani- ja hotellikettide ning spaade köögid
 8. Kuidas võib olla korraldatud teenindamine:
  • Koolide sööklates
  • Üldkasutatavates bistroodes
  • Ettevõtte personali teenindavates bistroodes
  • Catering-firmades
 9. Tooge näiteid, missugustes ettevõtetes kasutatakse iseteenindust.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid