Õpiobjekti tutvustus > Õppeülesanded > Õppeülesanne 3

 
 
 
 
 
 
 
 

Õppeülesanne 3

Õppeülesanne 3. Enesetest
Maht 0,5 t

Õppija juhis:

  • Test sisaldab 5 valikvastustega küsimust
  • Mõtle hoolikalt ja märgi sobiv vastusevariant 
  • Kui vastamisel kahtled, siis otsi tuge õppematerjalist

Hindamine:

Kui saad testi tulemuseks:

  • 100%, siis oled vajaliku materjali omandanud. Tubli!
  •  vähem kui 80%, siis pead veel õppima
  • vähem kui 50%, siis pead veel palju õppima ja alusta algusest

Alusta testi lahendamist!

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid