Õpiobjekti tutvustus > Õppeülesanded > Õppeülesanne 2 > Variant 2

 
 
 
 
 
 
 
 

Variant 2

Õppija juhis:

  • Koostage rühmatööna ideekaart Fazer Amica  äriideest (Kellele? Mida? Kuidas?)
  • Võrrelge kaubanduskettide (Selver, Rimi, Maksima) kodulehtede informatsioonile tuginedes kolme erineva suurköögi tooteid ja teenuseid. Mis on sarnane, mis erinev?
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid