Avaleht > Miks inimesed käituvad erinevalt

Miks inimesed käituvad erinevalt


Meil kõigil on elu jooksul välja kujunenud loomupärane käitumisviis, mis on suhteliselt stabiilne.  Käitumisviis e. käitumiskalduvused (tendentsid reageerida stiimulitele teatud viisil) on kombinatsioon meie loomuomadustest (geneetiline pärand) ja varases eas õpitud edukatest käitumistest. Kui mingid käitumised on olnud edukad, st võimaldanud meil oma eesmärke saavutada, kaldume neid kasutama ka edaspidi.

Paraku pole üks ja sama käitumine ühtviisi edukas igas olukorras.  Me ei pruugi endale sellest aru anda, kuid suur osa meie igapäevastest suhtlemisprobleemidest on tingitud just sellest, et meie käitumine ei vastanud antud olukorrale või partneri vajadustele.  Isiksuse Profiili analüüsimetoodika ja sellel põhinevate kursuste eesmärk on aidata inimestel oma käitumiseelistustest teadlikuks saada ja seda teadmist kasutada käitumisefektiivsuse tõstmiseks.

Submenu

 
Suhtlusõpetus