Avaleht > Suhtlemise põhitunnused

Suhtlemise põhitunnused


Igapäevases suhtlemises on koos neli omaette vaadeldavat tasandit: teabevahetus, iseenda ja teiste tajumine ja hindamine, suhtlemise osapoolte  vastastikune mõjustamine ning suhete kujunemine lävivate inimeste vahel.

  • Suhtlemine on sihipärane
  • Suhtlemisest ei saa hoiduda
  • Teadetel on sisuline ja suhtumuslik mõõde
  • Suhtlemisakt on pöördumatu
  • Suhtlemisel mängib kaasa teatav eetiline aspekt
  • Suhtlemises on koos tahtelised ja impulsiivsed osad
  • Suhtlemisakt pole korratav


Kasutatud www.flickr.net pildiotsingut.
 
Suhtlusõpetus