Sisukaart
Prindi
 
Viimane uuendus:
April 09. 2011 08:52:03
 
 
 

Eesti säästva arengu riiklik strateegia

Säästev Eesti 21 - SE21

 

Säästev Eesti 21.jpg

Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21". Riigikogus heaks kiidetud 14. septembril 2005.

Säästev Eesti 21 (SE21) on arengustrateegia, mille aluseks on vabariigi valitsuse esitatud lähteülesanne. 

SE21 on Eesti riigi ja ühiskonna arendamise strateegia aastani 2030, sihiga ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukusenõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega.

SE21 põhiülesanne on:  leida vastus  küsimusele: "Mida tuleks teha tagamaks Eesti ühiskonna ja riigi edukas toimimine ka pikemas perspektiivis?" SE21 pakub välja  eesmärgid  ja tegevussuunad, mis võiksid olla aluseks ühiskondlikule kokkuleppele Eesti jätkusuutliku arengu osas.

 

 

Ilmapuu.jpg

Ilmapuu

Üleilmalise levikuga Ilmapuu on ka Eesti kultuuri kontekstis sügava tähendusega. Puud on meie kodu mõistega geneetiliselt seotud.

Ilmapuu ühendab taeva ja maa; samas ka ürgelemendid: õhu, vee, maa ja tule.

Ilmapuu kehastab sellist maailmamudelit, kus valitseb tasakaal ja mitmekesisuse ühtsuse põhimõte. Kujundina on ta mõistetav laias maailmas ja samas omane ka eestlastele.

Ilmapuu tunnusgraafika töötas välja AS Identity, pälvides 2004. aastal selle eest Kuldmuna.

Alammenüü

 

 
 

 

Jätkusuutlik arendustegevus