Sisukaart
Prindi
 
Viimane uuendus:
April 09. 2011 08:52:03
 
 
 

Euroopa uuendatud Säästva Arengu Strateegia

Image SDS 2001

 

Sissejuhatuseks

 

Euroopa Ülemkogu võttis 2001. aastal Göteborgis vastu esimese Euroopa Liidu säästva

arengu strateegia.

 

Seda täiendati  2002. aastal Barcelonas kokku tulnud Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Uuendatud ELi säästva arengu strateegia võeti vastu Brüsselis Euroopa Ülemkogu kohtumisel 15.–16. juunil 2006.a.

 

See on laienenud ELile suunatud ambitsioonikas ja laiaulatuslik uuendatud säästva

arengu strateegia, mis arendab edasi 2001. aastal vastu võetud strateegiat.
Euroopa Ülemkogu otsustab hiljemalt 2011. aastaks, millal oleks vaja algatada ELi säästva

arengu strateegia laiaulatuslik läbivaatamine.

 

Peamiseks väljakutseks on järk-järgult muuta meie praeguseid säästva arenguga kokkusobimatuid tarbimis- ja tootmisviise ning killustatud lähenemist poliitika kujundamisele.

 

 

Alammenüü

 

 
 

 

Jätkusuutlik arendustegevus