Päästeala ennetustöö
Esileht

Esileht

Käesolev õpiobjekt on loodud toetama Päästekolledi tuleohutusjärelevalve õppetooli Päästeala ennetustöö ainet. Õpiobjekt sisaldab päästeala ennetustöö peamisi printsiipe, projketijuhtimise alustõdesid ning annab lühiülevaate ennetustöö kujunemisest Eestis. Tekstiosadele on lisatud iseseisvad ülesanded ning kordamisküsimused..

 

      

     Kadi Luht

Sisekaitseakadeemia Päästekolledž

 

Õpiobjekti kaasautorid on

Viola Murd ja Indrek Ints

 

 

Click here to purchase a commercial licence.

For information about the licence, please see http://www.cmsimple.dk/?Licence