Veaolukordade analüüs teeninduses

Õppeülesanne 2. Veaolukordade analüüs teeninduses
Individuaalne või rühmatöö

Õppija juhis

  1. Vaadelge koomikseid.
  2. Valige kaks koomiksit analüüsimiseks.
  3. Kirjeldage lühidalt, mis situatsioone on koomiksitel kujutatud.
  4. Arutlege, milles seisneb nendes teenindussituatsioonides viga?
  5. Kuidas neid vigu oleks saanud ennetada?
  6. Kas ja kuidas neid vigu saab parandada?
  7. Millise teenindusstandardi te teenindajatele igal koomiksil kujutatud siutatsiooni põhjal sõnastaksite?

Alammenüü

 

 
Veaolukorrad teeninduses