Veaolukordade analüüs ja lahendused

Õppeülesanne 3. Veaolukordade analüüs ja lahendused konkreetses teenindussituatsioonis
Individuaalne ja rühmatöö

Õppija juhis

Õppeülesanne sooritatakse auditooriumis. Õppija vaatab videoklippi tähelepanelikult ja püüab leida vastuseid õpetaja seatud abistavatele küsimustele.

 1. Vaadake videoklippi (juhtumid 1-4) analüüsige teenindussituatsiooni. Võib kasutada abistavaid küsimusi:
  • Milline on teie arvates veaolukorra põhjus (näiline, tegelik)?
  • Kas teenindaja toimib õigesti/ vastavalt standardile?
  • Kas olukord lahenes külastaja jaoks? Ettevõtte jaoks?
  • Mida teenindaja oleks võinud teha või pidanud tegema teisiti?
  • Kas klient jäi  veaolukorra käsitlemisega rahule?
  • Kuidas oleks saanud probleemi, rahulolematust vältida (põhjuse ellimineerimine).
 2. Õppijad arutlevad ja analüüsivad  rühmas, toovad oma seisukohad esile, pakuvad lahendusi. Juhitud diskussioon.

Alammenüü

 

 
Veaolukorrad teeninduses