Kiituste käsitlemine

Õppeülesanne 4. Kiituste käsitlemine teenindussituatsioonis
Individuaalne töö

Õppija juhis

  1. Tuletage meelde mõni teenindussituatsioon, kus kiitsite teenindajat või kus teid teenindajana kiideti.
  2. Kujutage see situatsioon koomiksina, mis koosneb vähemalt 4 pildist.
  3. Koomiks sisaldab nii joonistust kui ka tekste (vaata näiteid).
  4. Esitage töö kokkulepitud tähtajaks. Õpikeskkonda laadimiseks skanneerige see.

 

 
Veaolukorrad teeninduses