Õppeülesanne 1

Õppija positiivse teeninduskogemuse analüüs teenindusketi mudeli abil

Kriitiline juhtum. Individuaalne töö (maht 2 tundi)

Õppija juhis

  1. Tutvu kriitilise juhtumi õppemeetodiga
  2. Tutvu õppematerjaliga iga teenindusketi etapi juures
  3. Meenuta mõnd terviklikku teeninduskogemust turismiettevõttes, mida hindad positiivseks
  4. Too igas teenindusketi etapis sinu otsusust positiivsed ja negatiivses suunas mõjutanud tegurid. Selleks  kirjuta „mullikestesse“ + märgiga ja –märgiga tegurid
  5. Sõnasta oma järeldus ja põhjendus, miks teeninduskogemus oli positiivne. Millised tegurid said arvamuse kujunemisel otsustavaks?


 

 
Teeninduskett