Õppeülesanne 2

Õppija negatiivse teeninduskogemuse analüüs teenindusketi mudeli abil

Kriitiline juhtum. Individuaalne töö (maht 2 tundi)

Õppija juhis

  1. Tutvu kriitilise juhtumi õppemeetodiga
  2. Tutvu õppematerjaliga iga teenindusketi etapi juures
  3. Meenuta mõnd terviklikku teeninduskogemust turismiettevõttes, mida hindad negatiivseks
  4. Too igas teenindusketi etapis sinu otsusust positiivses ja negatiivses suunas mõjutanud tegurid. Selleks  kirjuta „mullikestesse“ + märgiga ja –märgiga tegurid
  5. Sõnasta oma järeldus ja põhjendus, miks teeninduskogemus oli kas positiivne või negatiivne. Millised tegurid said arvamuse kujunemisel otsustavaks?

NB! Parim oleks, kui järgneks ka kokkuvõttev analüüs auditooriumis või foorumis.

Millele peaksid ettevõtted rühma kogemusi arvestades rohkem tähelepanu pöörama?

 

 
Teeninduskett