Abimaterjalid

Kriitilised juhtumid

Kriitilise juhtumi kasutamine innustab õppijat mõtlema mingile sündmusele, kogemusele, mis on käsitletava teemaga ja tema endaga kuidagi seotud, tema jaoks tähtis.

Uut teoreetilist materjali on kergem mõista, kui alguses keskenduda konkreetsetele, õppija juba kogetud asjadele.

Meetod on kasulik, kuna:

  • soodustab õppijate mõttetegevust,
  • arendab õppija analüüsioskust
  • õppija kasutab käsitletava teemaga seoses enda kogemust millegi sellise kohta, mis talle tähtis on,
  • aitab õppijatel seostada abstraktsemat õppematerjali ja selle rakendamist,
  • võimaldab õppija l kergemini keskenduda ja anda õppimisele isiklik tähendus,
  • aitab leida sisemist seost õppimisega,
  • aitab õppijatel  teadvustada oma hoiakuid ja väärtushinnanguid.

Kriitilise juhtumi võtteid on kahte tüüpi:

  • õppijad kirjutavad oma juhtumistest õpetaja juhiste järgi,
  • üleskirjutatud kriitilised juhtumid, mille õpetaja annab  analüüsimiseks ja diskussiooniks.

Meetodi rakendamine

Meetodi rakendamiseks palutakse materjali kinnistamiseks õppijal meenutada mõnd konkreetset sündmust, mis seostub  esitatud probleemiga. Õppijale antakse ülesanne mõelda mingist tegelikult toimunud juhtumist ja vastata kirjalikult õpetaja küsimustele. Kirjutamine aitab  õppijal keskenduda. Küsimused peavad aitama meelde tuletada sündmuse üksikasju.

Kui  õppijad on kriitilise juhtumi üles kirjutanud, järgneb analüüs klassis või rühmas (diskussioon). Arutletakse, misjärel õppijad ning õpetaja püüavad üldistamiseks vastuseid analüüsida ja järeldusi sünteesida.

Võib kasutada ka eelnevalt koostatud juhtumeid.
 

 
Teeninduskett