Alternatiivne õppeülesanne

Õppija teeninduskogemuse analüüs teenindusketi mudeli abil

Kriitiline juhtum. Individuaalne töö, maht 4 t

Õppija juhis

  1. Tutvu kriitilise juhtumi õppemeetodiga.
  2. Tutvu õppematerjaliga iga teenindusketi etapi juures.
  3. Varusta end kas foto- või videokaameraga (või telefoniga, millele need võimalused olemas)
  4. Planeeri üks teeninduskogemus (sööma, kinno, spordiklubisse, juuksurisse minek vms)
  5. Hangi see teeninduskogemus teenindusettevõttes, jäädvustades seda kogu keti ulatuses ning varustades kirjelduste ja kommentaaridega päeviku vormis (võid sisse rääkida telefoni diktofoni või lühidalt kirja panna). Ära unusta tundeid!
  6. Too oma kirjelduses välja igas teenindusketi etapis oma otsusust positiivses ja negatiivses suunas mõjutanud tegurid
  7. Sõnasta oma järeldus ja põhjendus, miks teeninduskogemus oli kas positiivne või negatiivne. Millised tegurid said arvamuse kujunemisel otsustavaks?
 

 
Teeninduskett