Lambakasvatus Eestis > Perspektiivid > Mahelambakasvatus
 
 
 
 

Mahelambakasvatus

Mahelambakasvatus aitab tõsta lambakasvatuse tulukust. 2008. a oli Eestis 33 860 (42,5% lammaste üldarvust Eestis) mahepõllumajanduslike reeglite järgi kasvatatud lammast. Teiste loomakasvatusharude puhul on maheloomade arvukus Eestis veel väike. Näiteks mahekitsi on 17%, maheveiseid 3,4%, piimalehmi 2,9% loomade üldarvust. Üleminek mahelambakasvatusele ei ole niivõrd probleemne  võrreldes teiste loomakasvatusharudega. Lambakasvatuse tulukus suureneb, sest lisandub mahepõllumajandustoetus. Eestis on olemas ka kaks mahelihatöötlejat: AS Saaremaa Liha-ja Piimatööstus ja OÜ Märjamaa lihatööstus.

Tabel 6. Mahedalt peetavate loomade arv

Loomaliik Ikoon2007 Ikoon2008
Lambad 27 932 33 860
Kitsed 643 680
Veised 15 890 8215
  s.h piimalehmad 2959 2880
Hobused 1647 1708
Sead 278 253
Kodulinnud 4459 4410
Mesilaspered 332 302
Kokku 51 181 49 428

Tabel 7. Mahedalt peetavate loomade osakaal võrreldes tavapäraselt peetavate loomadega

Loomaliik Ikoon2007 Ikoon2008
Lambad 38,5 42,5
Hobused 31,0 34,9
Kitsed 16,1 17,0
Veised 6,6 3,4
  s.h piimalehmad 2,9 2,9
Kodulinnud 0,3 0,3
Sead 0 0

 

Kopra Karjamõisa mahelambad (Kopra Karjamõis) 
Kopra Karjamõisa mahelambad (Kopra Karjamõis)

 

 
 
 
 
 

 

Lambakasvatus Eestis
Creative Commons License