Lambakasvatus Eestis > Õpiobjekti kirjeldus
 
 
 
 

Õpiobjekti kirjeldus

Õpiobjekti läbinu:

  • on tutvunud lambakasvatuse olukorraga ja lambakasvatussaaduste tootmisega Eestis;
  • omab ülevaadet  lambakasvatuse olukorrast ja lambakasvatussaaduste tootmisest Eestis;
  • on tuttav lambakasvatuse olukorraga ja lambakasvatussaaduste tootmisega Eestis;
  • omab võimalust enesekontrolliks.

 - ikoonile järgnev allajoonitud sõna on varustatud graafikuga.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dots Peep Piirsalu koostatud õppematerjale.
Illustreerivad fotode ja videote allikatele on viidatud vastavalt heale tavale.

 

 
 
 
 
 

 

Lambakasvatus Eestis
Creative Commons License