Lambakasvatus Eestis > Kasutatud kirjandus
 
 
 
 

Kasutatud kirjandus

  • Eesti Statistikaamet www.stat.ee 2001
  • Konjuktuuriinstituut www.ki.ee 11.09.2008
  • Kukk, T. Kull, K. Puisniidud. Lääne-Eesti saarestiku Biosfääri Kaitseala Läänemaa Keskus. 1997
  • Lokk, R., Tammistu, A., Pretke, M. Eesti lihasektor. Lihafoorum 2008. 2008
  • Lokk, R., Reede, Tammistu, A. Eesti lihasektor. Lihafoorum 2009. 2009
  • Talvi, T. Pool-looduslikud kooslused. Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Viidumäe – Tartu.
 
 
 
 
 

 

Lambakasvatus Eestis
Creative Commons License