Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping
AVALEHT > PÕHISISU > 4. Haldusakti vormistamine

4. Haldusakti vormistamine

Sama oluline, kui sisuliselt õige otsuse tegemine, on selle otsuse õige vormistamine. Haldusakt tuleb vormistada reeglina kirjalikult, v.a edasilükkamatu korraldus (vt HMS § 55 lg 2). Toimingu sooritamise otsus tuleb vormistada kirjalikult isiku nõudmisel (vt HMS § 108) ning toimingust keeldumine tuleb reeglina vormistada kirjalikult (vt HMS § 43 lg 4 p 2). Otsuse toimingu sooritamise või sellest keeldumise kohta vormistamine toimub analoogiliselt haldusakti vormistamisega. Seetõttu antakse järgnevalt ülevaade haldusakti vormistamisest.

 [1] Haldusakt on täitmiseks kohustuslik ka siis, kui isik ei ole sellega nõus või see on õigusvastane – see on aluseks haldusakti vaidlustamiseks, aga vaidlustamine ei peata haldusakti täitmist. (vt HMS § 60 ja 61)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License