Videoklipid teenindajast

1. King Burger – Esmamulje teenindajast
2. Esmamulje suhtlemisel telefonitsi, silmast-silma, arvuti teel – head ja halvad näited

Püüdke vastata küsimustele:

  1. üüdke kirjeldada videoklipis nähtud klienti, tema vajadusi, ootusi.
  2. Loetlege kõik esmamulje aspektid, mida klipis suudate eristada.
  3. Millised nähtud juhtumis on positiivse mõjuga aspektid. Põhjendage iga aspekt mõju.
  4. Millised nähtud juhtumis on negatiivse mõjuga aspektid. Põhjendage iga aspekt mõju.
  5. Sõnastage kokkuvõte, milline esmamulje teie arvates antud kliendile ettevõttest jäi.
  6. Sõnastage ettepanekud ettevõttele, kuidas see saaks esmamuljet parandada.
 

 
 

 
 
 
 
Esmamulje teeninduses