Õppeülesanne 2

Õppija esmamulje kogemuste esiletoomine. Individuaalne kirjalik töö. Kriitiline juhtum

Õppija juhis:

 1. Tuletage meelde mõni teenindussündmus, kus teile jäi ettevõttest ja / või teenindajast positiivne esmamulje.
  • Kirjeldage juhtumit lühidalt.
  • Kirjeldage teenindajat, tema käitumist ja esmast kontakti ettevõttega.
  • Tooge esile, miks esmamulje oli positiivne:
   • Teenindajast tulenevad aspektid (teenindaja välimus, näoilme, kehapoos, tervitus, silmside, naeratus jne)
   • Ettevõttest tulenevad aspektid (viidad, leitavus, parkla, puhtus jne)
   • Situatiivsed aspektid (teised kliendid, teist endast tulenevad tegurid, ilm jne)
 2. Tuletage meelde mõni teenindussündmus, kus teile jäi ettevõttest ja / või teenindajast negatiivne esmamulje.
  • Kirjeldage juhtumit lühidalt.
  • Kirjeldage teenindajat, tema käitumist ja esmast kontakti ettevõttega.
  • Tooge esile, miks esmamulje oli negatiivne:
   • Teenindajast tulenevad aspektid (teenindaja välimus, näoilme, kehapoos, tervitus, silmside, naeratus jne)
   • Ettevõttest tulenevad aspektid (viidad, leitavus, parkla, puhtus jne)
   • Situatiivsed aspektid (teised kliendid, teist endast tulenevad tegurid, ilm jne)
  • Pange töö vastavasse foorumisse.
  • Tutvuge kaalõppijate esmamulje kogemustega, arutlege foorumis
  • Võimalusel arutlege konkreetsete näidete põhjal auditooriumis.
 

 
 

 
 
 
 
Esmamulje teeninduses