Õppeülesanne 4

Teenindusstandardi koostamine: Esmamulje

Õppija juhis:

 1. Valige vastavalt soovile ettevõte kas järgnevast loetelust või vastavalt oma oma õppe-eesmärgile:
  • Hotell, motell, restoran, muuseum, maaturismiettevõte, reisibüroo, lennufirma
 2. Teenindusstandardit koostades leidke vastused järgmistele küsimustele:
  • Mida kliedid vajavad ootavad, soovivad?
  • Kuidas me saame kliendi vajadustele, soovidele ja ootustle vastu tulla?
  • Mida teha, kui tekib veaolukord?
 3. Sõnastage teenindusstandard vastvalt etteantud näitele
 4. Esitage töö kokkulepitud tähtajaks oma portfoolios

Näide. Esmamulje

Kliendi ootus:       

Teenindaja käitumine kliendi ootuste täitmiseks

 Standardiseeritav tegevus Teenindaja käitumine
 Teenindaja kuvand
       
 • teeninduskohal kannan alati vormiriietust
 • minu vormiriietus on puhas ja korrektne
 • ......
 
       
 •  
 •  
 •  
 • ......

 

 
 

 
 
 
 
Esmamulje teeninduses