Avaleht > Lõuna-Eesti turismisihtkohad ja vaatamisväärsused

Lõuna-Eesti turismisihtkohad ja vaatamisväärsused

Lõuna-Eesti turismiregioon ulatub Eestimaa kagunurgast Viru- ja Järvamaani välja.

Minge üles mägedele, tuule õrna õhtule!

Vaatke alla oru põhja üle lillehiilguse!

Vaatke, kuidas oja keerleb üle luha läikiva!

Ja siis hüüdke alla orgu: ilus oled, isamaa

Karl August Hermann, Mihkel Veske, "Ilus oled isamaa"

Lõuna-Eesti hõlmab Sakala, Haanja. Otepää ja Karula kõrgustiku, Vooremaa, Ugandi lavamaa (mille kaguosas on eristatud Palumaad), Valga Nõo ja Võru-Hargla orundi. See on maastikuliselt Eesti vaheldusrikkam osa. Pinnamood on mitmekesisem ja kõrgusvahed suuremad kui mujal Eestis. Siin on Eestimaa kõrgemad mäed, sealhulgas kaks kõrgemat tippu: Suur-Munamägi ja Vällamägi.
Aluspõhja moodustavad enamuses devoni ajastu liivakivi, mis avaneb jõgede ja järvede ääres kõrgete liivakivikaljudena ning mida kutsutakse taevaskodadeks, müürideks ja põrguteks.
Haanja, Otepää ja Karula kõrgustiku maastikke ilmestavad väga erineva kujuga künkad, väikesed järved, sood, niidu- ja põllulapid ning metsatukad. Kõiki neid on palju aga nad on väikesed. Rohkesti on järvi: Haanja kõrgustikul 17o ja Otepää  kõrgustikul 130 järve.
Ugandi lavamaal ja suuremal osal Sakala kõrgustikul on viljakad moreentasandikud, mis on põldude all. Kõrgustikevahelistes nõgudes ja Palumaa liivikutel kasvavad metsad.

Lõuna-Eestis on rikkalik  kultuuripärand ja oma kohalik keelmurre: setodel oma, mulkidel oma.

Lõuna-Eesti maakonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Viljandimaa, Valgamaa ja Võrumaa.

 

Submenu

Eesti turismigeograafia
Home Home