Politsei sund joobe tuvastamisel
SISSEJUHATUS > Tagasiside

Tagasiside

Ettepanekud ja kommentaarid õpiobjekti parendamiseks edastada  tanel.jarvet@sisekaitse.ee


Koostaja: Tanel Järvet
Sisekaitseakadeemia Politseikolledž

karistus-ja menetlusõiguse õppetooli lektor
tanel.jarvet@sisekaitse.ee