Politsei sund joobe tuvastamisel
SISSEJUHATUS > KONTROLLKÜSIMUSED

KONTROLLKÜSIMUSED

 

Küsimustele vastamine ja tagasiside toimub IVA-s e-kursuse rühmatööde vahendusel.

 

1. Mis õigused on Politseil sunni rakendamiseks joobeseisundi tuvastamisel?

 

2. Mis meetoditega(vahenditega) on võimalik joobeseisundit tuvastada?

 

3. Kuidas on KKS-s reguleeritud joobeseisundi tuvastamine?

 

3. Millised põhiõiguste riived ja mis põhjustel on lubatavad joobe sunniga tuvastamisel?

 

4. Avaldaja sattus 9. juunil 2009 Lääne-Virumaal Pihlaspea külas liiklusõnnetusse, sõites talle kuulunud sõiduautoga teelt välja, sest auto ette jooksis metskits. Sündmuskohale tulnud politseiametnikud avaldaja sõnul tema joovet ei kontrollinud, liiklusõnnetuse kohta seletuskirja ei võtnud ja ühtegi protokolli ei koostanud. Pärast õnnetust läks avaldaja Põhja-Eesti Regionaalhaigla traumapunkti, kus tal tuvastati jalaluu murd ning paigaldati lahas.

Ettenähtud ajal esitas avaldaja kindlustusseltsile kahjunõude. Kindlustusselts keeldus kahju hüvitamast, viidates Ida prefektuuri konstaabli M. P. antud kahjujuhtumi kirjeldusele, kust nähtub, et avaldaja oli juhtinud autot alkoholijoobes, mida oli kohapeal alkomeetriga kontrollitud, kuid menetluslikku protokolli ei olnud vormistatud.

Hinnake Politsei tegevust seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttest.