Politsei sund joobe tuvastamisel
SISSEJUHATUS > JOOBE TUVASTAMINE

JOOBE TUVASTAMINE

Politseiõiguse üks kiiremini arenenud teemasid on viimastel aastatel olnud joobe tuvastamine. Tegemist on paljusid isikuid hõlmava teemaga, millega seotud karistusmäärad on viimase 5 aastaga oluliselt suurenenud.

 

Joobe tuvastamise põhjalikult muudetud uus regulatsioon jõustus 1.juulil 2009.a-l. Nimetatud muudatused Politseiseaduses saavad kehtida kuni 01.01.2010.a-ni, sest siis jõustub Politsei ja piirivalve seadus. PPS RakS kohaselt kantakse kehtiv joobeseisundi tuvastamise kord edasi ka PPS-i. Esialgne kava, lähtuda Korrakaitse seaduses reguleeritavast joobe tuvastamisest, ei rakendunud sest KKS jõustumist planeeritakse alles 1.janauarist 2011.a.

Liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (millega reguleeriti joobe tuvastamine Politseiseaduses) nr.179, seletuskirjas on selgitatud joobeseisundi tuvastamise regulatsiooni muudatusi järgmiselt: „Kehtiva õiguse kohaselt joobe tuvastamine on seotud põhiseaduslike probleemidega, millele on tähelepanu pööranud ka õiguskantsler, leides, et liiklusseaduse alusel antud määruse sätete kasutamine analoogia alusel liiklusega mitteseotud süütegude korral ei ole õiguspärane.“  

 

Alammenüü