Politsei sund joobe tuvastamisel
SISSEJUHATUS > Õpiobjekti eesmärk ja kasutajainfo

Õpiobjekti eesmärk ja kasutajainfo

 

Õpiobjekti eesmärk on õpetada Politsei õigusi sunni rakendamiseks joobe tuvastamisel, arvestades jõustuvat Politsei ja piirivalve seadust ning Korrakaitse seaduse eelnõu. 

Õpiobjekt on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei rakenduskõrgharidusõppe õppekava, korrakaitse õppesuuna õppeainetes.  

Õpiobjekt sisaldab Politsei poolt joobe tuvastamise aluseid kehtiva Politseiseaduse alusel, jõustuva Politsei ja Piirivalve seaduse ning menetletava Korrakaitseseaduse eelnõu sätteid, Õiguskantsleri menetluspraktikat ning kontrollküsimusi. 

Õpiobjekti maht on 0,2AP.

Õpiobjekt on koostatud 22.oktoober 2009.