Õigusfilosoofia põhimõisted
AVALEHT > HARJUTUSED > 2. Harjutus > LAHENDUS

LAHENDUS

jkn

vastus

selgitus

1.

ontoloogia

olemisõpetus; olemise filosoofiline käsitlus, mis jätab kõrvale tunnetuse analüüsi. Ontoloogias vaadatakse asju nii nagu need on, kuid lähtuvalt asjas sisalduvast ideest, asja pürgimusest mingis suunas või paljude isikute mõõtmistulemustest.

2.

presumptsioon

juriidiline eeldus, tõenäoline otsustus, juriidilise fakti või subjektiivse õiguse tõelisuse eeldamine, kuni pole tõestatud vastupidist; nt süütuse presumptsioon, valdaja omandi presumptsioon jt. Presumeerima tähendab eeldama.

3.

hermeneutika

vanade tekstide, kunstiteoste, õigusaktide vms tõlgendamise ja seletamise õpetus. Mõistet "hermeneutika" kasutatakse tänapäeval eelkõige kunstiliste, õiguslike ja teiste keeruliste tekstide tähenduse väljaselgitamisel eelkõige teksti autori aspektist, mitte lugeja aspektist; vrd Wittgenstein, Eco jt.

4.

eshatoloogia

religioosne õpetus maailma lõpust ja sellega seonduvast, samuti õpetus surmajärgsest eksisteerimisest ehk mis saab pärast inimese maise elu lõppu;

5.

gnoseoloogia

tunnetusõpetus; filosoofiline distsipliin, mis käsitleb tunnetust ning selle võimalikkust, suhet reaalsusega, allikaid ja meetodeid;


 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008