Õigusfilosoofia põhimõisted
AVALEHT > HARJUTUSED > 1. Harjutus

1. Harjutus

Hinda, kas järgmistes väidetes on kasutatud mõistet õigesti või mitte. Märgi vastused väite järel ole-vasse ruutu. Võimalusel selgita oma vastust või püüa panna kirja ka mõni põhjendus. Hiljem võid kontrollida oma vastuseid (vt alapealkiri "Lahendus").

jkn

väide

vastus

selgitus

1.

Deduktiivsele otsustusel, kus arutluskäik liigub üldisemalt väitel konkreetsemale väitele kuni konkreetse üksikotsustuseni, vastandub teadusliku mõtlemise viisina intuitsioon. Intuitiivne otsustus põhineb eelkõige üksikutel vaatlustel.

 

 

2.

Kõik hakkasid seltskonnas naerma, kui ma väitsin, et meie ühiselt keedetud supi substantsiks on porgandid, kartulid ja see vähene lihaollus. Hiljem nõustusid kõik, et meie supil on lahja ja magedavõitu substants.

 

 

3.

Empirism ehk ratsionalism on mõttesuund, mille kohaselt tunnetamise ainsaks allikaks saab olla inimmõistus ning tajumise ja mõtlemise pinnal tekkiv kogemus.

 

 

4.

Selleks inimene jõuaks oma mõtlemises sünteesini, peab ta kõigepealt probleemi osadeks jaotama, neid osasid põhjalikult uurima ehk analüüsima ja siis tervikuks kokku panema. Terviku tajumist pärast üksikosade tundmaõppimist saabki nimetada sünteesiks.

 

 

5.

Kõige positiivsem õigusfilosoofia juures on see, et see aine annab võimaluse enda mõtlemist avardada ja näha õigust erinevatest aspektidest. Kui kuuled hiljem mõnda tuttavat nime või mõistet, siis on kohe selline positiivne tunne.

 

 

Alammenüü