Avaleht

Tagasiside teeninduses

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: 04. Klienditeenindusõpe

Teema:  Klienditeeninduse alused

Maht: 0,15 õn ehk 6 tundi


Pädevused: Õppija teab ja mõistab tagasiside saamise ja andmise vajadust ning viise. Õppija oskab saada ja anda tagasisidet

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et  õppija teab ja mõistab tagasiside saamise ja andmise vajadust ning viise, oskab saada ja anda tagasisidet.

Õpiobjekt sisaldab:

  • õppematerjali tagasiside mõiste, tagasiside süsteemi ja tagasiside vormide kohta
  • õppeülesandeid tagasiside hankimise ja andmise oskuste arendamiseks
  • audioklippe juhtumitega tagasiside hankimisest klientidelt ja selle edastamist teenindusettevõtte töötajatele, mille põhjal õppija analüüsib tagasisidet turismiettevõttes

Õpiobjektiga töötades on kombineeritud auditoorne sh praktiline õpe ja e-õpe. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õpiobjekti võib rakendada nii individuaalseks tööks, tööks auditooriumis kui kombineeritud tööks.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile.
Vaatlus, küsitlemine ärasaatmisel, küsitluslehed.


Õpiobjekti koostajad:
Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 

 
 

 
 
 
 
Tagasiside teeninduses