Politsei õigused
SISSEJUHATUS > Õpiobjekti eesmärk ja kasutajainfo

Õpiobjekti eesmärk ja kasutajainfo

 

Õpiobjekti eesmärk on õpetada Politsei õiguslike aluste muudatusi alates 1.jaanuar 2010, seoses Politsei ja piirivalve seaduse jõustumisega.  

Õpiobjekt on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei rakenduskõrgharidusõppe õppekava, korrakaitse õppesuuna õppeainetes.  

Õpiobjekt sisaldab Politsei õiguslikke aluseid, kohtupraktikat, kontrollküsimusi, lisakirjandust.

Õpiobjekti maht on 0,2AP.

Õpiobjekt on koostatud 22.oktoober 2009.