Politsei õigused
SISSEJUHATUS > KIRJANDUS

KIRJANDUS

Politseiõiguse peamiste probleemvaldkondade analüüsimiseks tuleb läbi töötada järgmised artiklid Juridica 2004 nr.7 väljaandest:

Põhiseaduse nõuded politseiõigusele.  Holger Schwemer

Politsei sisemise rahu tagajana.  Katri Jaanimägi

Nõuded politseiõigusele: proportsionaalsuse põhimõte ja Euroopa õigus. Michael Niemeier

Korrakaitse seaduse eelnõust. Oliver Kask

Politsei- ja korrakaitseõiguse tulevik – tendentsid, väljavaated, arenguteed. Friedrich Schoch

Politsei tegevus isikute põhiõiguste riives politseitudengite pilgu läbi. Monika Mikiver

Triin Roosve

Avaliku korra kaitse Eesti õigusruumis. Anno Aedmaa

Õiguskantsleri tegevuse ülevaade 2003.-2004. Kättesaadav www.oiguskantsler.ee

Õiguskantsleri tegevuse ülevaade 2008. Kättesaadav www.oiguskantsler.ee