Politsei õigused
SISSEJUHATUS > KONTROLLKÜSIMUSED

KONTROLLKÜSIMUSED

 

Küsimustele vastamine ja tagasiside toimub IVA-s e-kursuse rühmatööde vahendusel.

 

1. Mis õigused on Politseil avaliku korra tagamisel?

 

2. Miks on vajalik PPS RakS?

 

3. Analüüsige milliseid põhiõigusi riivavad Schengeni infosüsteemi kantavad isikuandmed ja mis põhjustel on lubatud nende väljastamine teistele Schengeni konventsiooni osalisriikidele? 

 

PPS § 22 lg 1 on sätestatud registrisse kantavad andmed:

1) Schengeni konventsiooni artikli 95 alusel loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta;

2) Schengeni konventsiooni artikli 96 alusel välismaalaste kohta, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld;

3) Schengeni konventsiooni artikli 97 alusel isiku kohta, kes on kadunud või keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse paika;

4) Schengeni konventsiooni artikli 98 alusel tagaotsitava tunnistaja ja süüdistatava või süüdimõistetud isiku kohta;

5) Schengeni konventsiooni artikli 99 alusel isiku ja sõiduki kohta varjatud või erikontrolli teostamiseks;

6) Schengeni konventsiooni artikli 100 alusel arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks.