Avaleht

Avaleht

Õpiobjekt võimaldab õppijal:
  • saada ülevaade kasutatavatest meetoditest ja võtetest
  • saada ülevaade giidi elukutsest
  • tutvuda giidile esitatud nõuetega
  • õppida käsitlema ekskursiooni
Õppekava: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine - Turismierialade riiklik õppekava
Moodul: 14. Reisikorraldusõpe
Maht: 0,1 õn ehk 4 tundi


Koostajad: Margit Hallmägi ja Heli Kakko


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 
Ekskursiooni läbiviimise metoodika