Avaleht > Sissejuhatus

Sissejuhatus

 

Mida meeskonnatöö võimaldab? Miks on meeskonnatöö oskus vajalik? Kuidas juhtida meeskonda? Mis on sünergia? Need on vaid mõningad näited sellest, mida meeskonnatöö tundides arutame ja õpime.

 

Teoreetilist õppematerjali antud õpiobjekt ei sisalda. Küll aga soovitan kindlasti selle aine raames tutvuda ja õppematerjaliks kasutada psühholoogiaprofessor Mare Teichmanni videoloengut meeskonnatööst. 

 

Antud õpiobjekti eesmärgiks on tuua mõned lihtsad näited praktilisest tegevusest meeskonnatöö aine raames ja näidata seda, et õppimine võib olla vahel ka mänguline ja lõbus. Samas on need ülesanded sellised, mida annab rakendada igas vanuses õppijatega.

 

Kolm enamlevinud väljakutset meeskonnatöös on motivatsioon, konflikt ja kommunikatsioon. Koolitusel osalejad õpivad lihtsaid, intuitiivselt äratuntavaid viise, et saada kestvaid tulemusi meeskonnatöö arendamises ja efektiivsuses. Iga videotreeningu järel viiakse läbi analüüs, kus saab „kõrvalt“ jälgida enda ja teiste meeskonnatöö oskust, kitsaskohti, rollijaotust, jms. Analüüs annab tagasisidet nii ülesande andmise (nt kas ülesanne oli eesmärgistatud, arusaadavalt sõnastatud, ajastatud, jms) kui ka sooritamise kohta (kokkulepped – koostöö oskus, rolli jaotused, ajakasutus, kommunikatsioon, jms).


Antud aine aitab õppijal:

  • määratleda meeskonnatöö vajadusi, põhimõtted ja meeskonnatöös vajalikud oskused
  • teadvustada oma meeskonna tugevused ja arenguvajadused
  • teadvustada erinevaid rolle meeskonnatöös 
  • tunnetada läbi praktiliste ülesannete usalduse tähtsust meeskonnatöös ja suurendada vastastikkust mõistmist
  • saada aru meeskonna liikmete motivaatoritest
  • õppida kaasama meeskonnaliikmeid
  • saada aru meeskonnatöö protsessist ja õppida meeskonda juhtima läbi erinevate etappide probleemide lahendamisel
  • lahendada konflikte meeskonnas
  • leppida oma meeskonnas kokku ühistes väärtustes ja tegutsemistavades.


See õpiobjekt ei sisalda kogu mooduli teemasid.

Aitäh Võrumaa Kutsehariduskeskuse ÄJ-07 ja H-09 õpilastele näidisvideote eest!
 
Meeskonnatöö