Avaleht > Ülesanne 1

Ülesanne 1

 

Arenda oma organiseerimisvõimeid

 

Hea meeskonnatöö ja koostöö eelduseks on selgelt sõnastatud eesmärgid,  eestvedamine nii organisatsiooni tippjuhi kui ka teiste võtmeisikute poolt.

 

Ülesande sisu:

 

Palun proovi oma võimeid eestvedajana, juhina. Mõtle välja üks ülesanne või mäng, mida sooviksid oma grupis (meeskonnas) läbi viia (mõtle kasvõi lihtsate pulma-, sünnipäeva- või muudele seltskonnamängudele).

 

Ülesanne  peab sobima antud grupi olemusega (st ei tohi olla sobimatu, kedagi solvav, diskrimineeriv, suurt pingutust, eririietust nõudev, jms).

 

Nüüd selgita antud meeskonnale ülesande sisu ja asuge ülesannet täitma. Kui ülesanne täidetud, siis tee koos meeskonnaliikmetega väike tagasiside analüüs antud ülesande või mängu läbiviimise kohta. Eriti hea, kui saaksid võtta kogu tegevuse videole ja siis seda analüüsida.

 

Analüüsides arutlege (tugine M. Teichmanni videole):

1.       Kas ülesande sisu ja põhimõte oli kõikidele koheselt arusaadav?

2.       Kas juhised olid ülesande läbiviimiseks antud lihtsalt ja kõikidele üheselt arusaadavad?

3.       Kas ülesanne oli eesmärgistatud?

4.       Kas ülesandel oli ajaline piirang märgitud?

5.       Millise meeskonnaga oli tegemist ?

6.       Kas meeskonnas tulid välja erinevad rollid?

7.       Kas kõik meeskonnaliikmed osalesid ühiselt ja andsid oma panuse?

8.       Kas oskad eestvedajana tagasisidet vastu võtta?

9.       Milline roll sulle rohkem sobiks- kas eestvedaja või kaasamineja?

10.   Mida õppisid antud ülesandega?

 
Meeskonnatöö