Avaleht > Ülesanne 2 + video

Ülesanne 2 + video


„Jäämäe sulatamine“ ehk meeskonna tundma õppimine

Meeskonnatöö on rühma inimeste koostöö, kusjuures tegutsetakse üksteist toetades ühise eesmärgi nimel. Meeskonnatöö annab võimaluse saavutada eesmärke, mis igale meeskonna liikmele eraldi oleks kättesaamatud. Iga meeskonna liige areneb tänu võimalusele teistelt meeskonnakaaslastelt õppida väga kiiresti ja arendab välja endas uusi omadusi.

Ülesande sisu:

Moodusta meeskonnad. Meeskonna suurus on kolm kuni neli inimest (võid seda teha erinevate kriteeriumite alusel). Jaga igale meeskonnale üks suur paber ja pliiatsid joonistamiseks. Ülesande eesmärk on anda meeskonnaliikmetele võimalus üksteisega lähemalt tutvuda. Meeskonnatöö tulemusena peab valmima iga meeskonna lipp või vapp, kus on välja toodud igast liikmest mõni isiksuse omadus.

Pole olemas õiget ega valet lähenemist. Tähtis on meeskonnatöö tulemusena üksmeelele ja eesmärgile jõudmine, rollide äratundmine, kõikide liikmete kaasamine.  

Video näide:

Vaata ka fotosid meeskonnatööst!

Analüüsi vaadatud videot. Kas märkasid, kui erinevalt meeskonnad ülesandele lähenesid? Kas märkasid videot vaadates rollide jaotust? Kuidas oleksid Sina antud ülesandele lähenenud? Millised oleksid Sinu ettepanekud kas ülesande püstitamise või sooritamise osas?

Alammenüü

 
Meeskonnatöö