Avaleht > Kordamisküsimused

Kordamisküsimused


 1. Mis on meeskonnatöö?
 2. Nimeta erinevaid meeskonnatöö liike ja jutusta nendest
 3. Mis tagab hea meeskonnatöö?
 4. Kuidas luua meeskonda?
 5. Mis on sünergia?
 6. Ülesannete püstitamise põhitõed
 7. Mida tähendab „hea psühholoogilise kliima loomine“  meeskonnas?
 8. Juhtimisstiilid
 9. Rollide jaotumine meeskonnas
 10. Konfliktilahendamise oskus meeskonnatöös
 11. Kuidas lood tingimused vastutamiseks?
 12. Kuidas toimub meeskonna areng (etapid)?
 13. Motiveerimine meeskonnas
 14. Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
 15.  Emotsionaalne intelligentsus

 
Meeskonnatöö