Sissejuhatus > Viited

Viited


http://koolielu.edu.ee/mallepeedel/veeb/looduse_vahendamine/

http://koolielu.edu.ee/mallepeedel/oppematerjalid/looduse_uksikobjektide_tolgendamine.ppt

http://koolielu.edu.ee/mallepeedel/oppematerjalid/looduse_uksikobjektide_tolgendamise_lugu.ppt

http://koolielu.edu.ee/mallepeedel/oppematerjalid/oues_oppimine.wmv
Paap Kõlar jt. Eesti Maaturism. Aktiivne puhkus. Käsiraamat. Tallinn, 2002

www.matkaliit.ee

Eesti Loodushariduse Selts. Looduse interpreteerija käsiraamat.

Fotod: Kaire Kivisikk ja Malle Peedel

 

Loodusvaatlusmatk
Home Home