Sissejuhatus > Matkajuht

Matkajuht


  • Matkajuht on grupijuht, matkarühma liikmete poolt valitud või matka korraldava organisatsiooni poolt nimetatud kogemustega matkaja, kes vastutab matkarühma matkaks ettevalmistamise ja matka plaanikohase ning ohutu toimumise eest.
  • Matkajuhi korraldused on matka toimumise ajal matkarühma liikmetele täitmiseks kohustuslikud.

 

 

Matkajuht vastutab matka plaanikohase läbiviimise ja ohutuse eest

 

 

Alamenüü

Loodusvaatlusmatk
Home Home