Sissejuhatus > Matk ja matkamine

Matk ja matkamine

 

 

Matk on puhkeotstarbeline või sportlik rännak.

Matkamine on mitmekülgse rõhuasetusega tegevus: puhke- ja perematkad, õppe- ja loodusvaatlusmatkad, jahi- ja kalastusmatkad, militaarsed õppematkad, kultuuriloolised matkad ja sportlikud matkad, koolimatkad

Matkarühm – ühiseks matkaks koondunud matkajad.

Matkatee – matkaks valitud, määratud, kavandatud või tegelik liikumistee.


 

Loodusvaatlusmatk
Home Home