Sissejuhatus > Matka korraldamine

Matka korraldamine

 

 

Matka korraldamisel eristatakse viit etappi:

1)     Matka ettevalmistamine

2)     Matkarühmaga kohtumine

3)     Matka läbiviimine

4)     Matka lõpetamine

5)     Matka järelanalüüs

 

 

 

Alamenüü

Loodusvaatlusmatk
Home Home