Õppeülesanne

Turismifirma  toote disainimine  konkreetsele kliendirühmale. Rühmatöö. Firmamäng.

Õppija juhis

  1. Moodustage 4-6-liikmelised töörühmad. Iga rühm on konkreetse turismifirma X tootearenduse meeskond
  2. Lugege mõttega läbi lähteülesanne
  3. Tegutsege etappide kaupa vastavalt lähteülesandele

Lähteülesanne. Turismifirma uue toote väljatöötamine kindlale kliendirühmale. Firma eesmärk on turule tuua uusi atraktiivsed tooted.

Eesmärk on pakkuda uusi tooteid olemasolevatele klientidele, haarata juurde uus kliendisegment.

Firma strateegia on pakkuda tooteid noortele. Seni pole pakutud konkreetset toodet õpilastele.

Tootearenduse meeskonnale antakse ülesanne välja töötada õpilastele sobiv toode, mis haakub õppekavaga, samas haarab sihtkohti ja turismiobjekte, sisaldab toitlustust ja ööbimist ning aktiivseid tegevusi.

Tootearenduse meeskond alustab oma tööd sellest, et uurib sarnastele sihtrühmadele oma tooteid suunanud ettevõtete kodulehti (õppeülesanne 1.1), kirjeldab kliendiprofiili (õppeülesanne 1.2) ja seejärel asub välja töötama uut toodet (õppeülesanne 1.3).  Töörühm vormistab oma tooteidee esitlusena ettevõtte juhtkonnale.

Alammenüü

 

 
Klientide rühmitamine