Ettevõtete kliendirühmad

Tavaliselt võtavad ettevõtted kliendirühmade määratlemisel aluseks mitmeid tunnuseid üheaegselt.

Näiteks võib ettevõte määratleda oma kliendirühmana noori (vt joonis 1), keskmise sissetulekuga lastega peresid. Kirjeldatud kliendirühma tunnustele vastavad kliendid võivad aga samas olla erineva elulaadi ja hoiakutega, motiividega jne.

Joonis 1. Noored messil Teeviit

Iga ettevõte määratleb oma kliendirühmad, sõltuvalt oma äriideest: kellele, mida ja kuidas ettevõte pakub.

Näiteks toitlustusettevõtted pakuvad erinevaid menüüsid igapäevasööjatele ja maitsenaudisklejatele (vt joonis 2), lastele, sportlastele, erinevate terviserikete all kannatajatele, erineva toitumisharjumustega inimestele, väiksema ja suurema rahakotiga külastajatele, erinevate rahvus- ja regioonide köökide austajatele, kalasõpradele jne.

Joonis 2. Huvilised veinimessil

Näiteks hotellid on töötanud välja erinevad teenused tööreisil viibijatele ja puhkajatele, erinevatest sihtriikidest pärit külastajatele, erinevate harrastustega külastajatele.

Näiteks turismifirmad pakuvad erinevaid tooteid (vt joonis 3) suusatajatele, puhkusereisijatele (snorkeldajad, päikese nautijad), harrastustega tegelejatele (allveeujumise harrastajad, kalastajad, jahipidajad, golfimängijad, mägironijad, matkajad), kultuurihuvilistele, ostureisijatele. Samuti pakutakse tooteid, milles on eelpool loetletud eesmärgid kombineeritud.


Joonis 3. Turismifirma pakkumised erinevatele sihtrühmadele
 

 
Klientide rühmitamine