Klientide rühmitamine

Klientide rühmitamine võimaldab toote või teenuse pakkujal:

  • Täpselt määratleda “oma” klinte, nende vajadusi, soove, ootusi;
  • Õigeaegselt kohaneda muutustega klientide nõudluses (vajadustes, ootustes, soovides);
  • Pakkuda oma klindirühmade vajadusi ja soove  rahuldavaid tooteid/teenuseid (sealhulgas tugi-, lisa- ja täiendteenuseid);
  • Arendada tooteid/teenuseid vastavalt oma kliendirühmade vajaduste ja soovide muutumisele;
  • Arendada oma kliendirühma nõudmistele ja ootustele vastavat klienditeenindust;
  • Kasutada oma kliendirühmadele sobilikku teavitust ja reklaami, samuti  müügisoodustusi;
  • Kasutada optimaalselt ettevõtte ressursse;
  • Efektiivsemalt hinnata ettevõtte ja selle konkurentide tugevaid ja nõrku külgi konkreetsete kliendirühmade teenindamise sisukohast.

Kliente võidakse rühmitada demograafiliste, geograafiliste või psühholoogiliste tunnuste alusel, samuti eesmärkide ja motivatsiooni alusel.

Alammenüü

 

 
Klientide rühmitamine